Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε τα ίδια συστήματα διασφάλισης απορρήτου με αυτά των μεγαλύτερων εταιρειών, με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα τα οποία φέρουν πιστοποιητικό ασφαλείας.

Τα κέντρα δεδομένων της Google είναι οι μεγάλες εγκαταστάσεις του κέντρου δεδομένων που χρησιμοποιεί η Google για να παρέχει τις υπηρεσίες της, οι οποίες συνδυάζουν μεγάλους δίσκους, κόμβους υπολογιστών που είναι οργανωμένα, με εσωτερική και εξωτερική δικτύωση, περιβαλλοντικούς ελέγχους και λογισμικό.

Τα δεδομένα σας προστατεύονται

Αντί να αποθηκεύουμε τα δεδομένα κάθε χρήστη σε ένα μόνο μηχάνημα ή σετ μηχανημάτων, διανέμουμε όλα τα δεδομένα —συμπεριλαμβανομένων των δικών μας— σε πολλούς υπολογιστές σε διαφορετικές τοποθεσίες. Στη συνέχεια τεμαχίζουμε και αναπαράγουμε τα δεδομένα σε πολλαπλά συστήματα για να αποφύγουμε ένα μόνο σημείο αστοχίας. Ονομάζουμε αυτά τα κομμάτια δεδομένων τυχαία, ως πρόσθετο μέτρο ασφάλειας, καθιστώντας τα δυσανάγνωστα στο ανθρώπινο μάτι.

Ενώ εργάζεστε, οι διακομιστές μας δημιουργούν αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των κρίσιμων δεδομένων σας. Έτσι, όταν συμβαίνουν ατυχήματα — εάν ο υπολογιστής σας κολλήσει ή κλαπεί — μπορείτε να θέσετε ξανά σε λειτουργία σε δευτερόλεπτα.

Τέλος, παρακολουθούμε αυστηρά τη θέση και την κατάσταση κάθε σκληρού δίσκου στα κέντρα δεδομένων. Καταστρέφονται οι σκληροί δίσκοι που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους με μια ενδελεχή διαδικασία πολλαπλών βημάτων για να αποτρέψουμε την πρόσβαση στα δεδομένα.

Η ομάδα ασφαλείας εφημερεύει 24/7.

Τα κέντρα δεδομένων  προστατεύονται με πολλά επίπεδα ασφάλειας για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Χρησιμοποιούνται ασφαλή συστήματα περιμετρικής άμυνας, ολοκληρωμένη κάλυψη κάμερας, βιομετρικό έλεγχο ταυτότητας και προσωπικό φύλαξης 24/7. Επιπλέον, επιβάλλεται μια αυστηρή πολιτική πρόσβασης και ασφάλειας στα κέντρα δεδομένων και διασφαλίζεται ότι όλο το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο ώστε να έχει γνώμονα την ασφάλεια.

Υπάρχουν επίσης τοπικά και περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων ασφαλείας που καλύπτουν ολόκληρο τον στόλο των κέντρων δεδομένων. Αυτά τα SOC παρακολουθούν και ανταποκρίνονται σε συναγερμούς σε όλες τις εγκαταστάσεις  και παρακολουθούν συνεχώς τοπικά και παγκόσμια γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις λειτουργίες στα κέντρα δεδομένων. Οι ομάδες ασφαλείας πραγματοποιούν επίσης δοκιμές όλο το χρόνο για να διασφαλίσουν ότι θα είναι πάντα έτοιμοι να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε κατάσταση. Και μαζί με τις συνήθεις δοκιμές, οι ομάδες εκτελούν ένα ισχυρό πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου για την προληπτική αξιολόγηση και τον μετριασμό τυχόν κινδύνων για τα κέντρα δεδομένων.

"Όσο έξυπνοι και αν είστε, αν δεν γνωρίζετε πως να συνεργάζεστε με άλλους, τα όνειρά σας θα παραμείνουν απλά όνειρα"

- Jack Ma


Αυλίδος 27
ΤΚ 11 527
phone +30 211 1829125
email info@planbest.com.gr

Newsletter