Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Τεχνολογία

CRM 

Το CRM (Customer Relationship Management) είναι μια διαδικτυακή (web based) λύση η οποία στηρίζεται σε τεχνολογίες αιχμής (state-of-the-art) και καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν ως ανάγκη να επικοινωνούν για συγκεκριμένους ή διαφορετικούς για την κάθε περίπτωση λόγους με τους πελάτες τους, τους Ε.Υ. To πληροφοριακό σύστημα καλύπτει λειτουργικότητες από την Εισαγωγή εξωτερικών αρχείων με στοιχεία έως τη διαχείριση της επικοινωνίας. Είναι ευέλικτο, προσαρμόσιμο, επεκτάσιμο, φιλικό, και εύκολο στη χρήση μέσω του οποίου: • Εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο με μετρήσιμα αριθμητικά και ποιοτικά αποτελέσματα • Καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας της για συγκεκριμένους και ορισμένους σκοπούς ή για λογαριασμό τρίτων. Διαχείριση Βασικών και Πρόσθετων στοιχείων για κάθε Φυσικό Πρόσωπο. Στην Εισαγωγή μπορεί να επιλεγεί και Γεωγραφικό Κριτήριο. • Δημιουργία Εργασιών – Καμπάνιες οι οποίες μπορούν να «τρέχουν» ταυτόχρονα χωρίς περιορισμό. Αυτόματη διαδικασία κατανομής των επικοινωνιών κάθε εργασίας. Παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο στον επιβλέποντα για την πρόοδο και την εξέλιξη της εργασίας ανά άτομο και συγκεντρωτικά. • Παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για την πρόοδο και την εξέλιξη της εργασίας ανά άτομο και συγκεντρωτικά. Αποστολή με sms ή email ενημερωτικού ή έντυπου υλικού. Παρουσίαση του ιστορικού των επικοινωνιών. Προβολή των στοιχείων του Φυσικού Προσώπου ή της Επιχείρησης με δυνατότητα μεταβολής - επικαιροποίησης των στοιχείων.Αυτοματοποιημένες διαδικασίες Αποστολής

"Όσο έξυπνοι και αν είστε, αν δεν γνωρίζετε πως να συνεργάζεστε με άλλους, τα όνειρά σας θα παραμείνουν απλά όνειρα"

- Jack Ma


Αυλίδος 27
ΤΚ 11 527
phone +30 211 1829125
email info@planbest.com.gr

Newsletter